Terapia

Pierwsze spotkanie jest konsultacją, która trwa do 50 minut. Takich spotkań może odbyć się nawet od jednego do kilku. Koszt wynosi: 200 zł.

Sesja terapeutyczna indywidualna trwa do 50 minut. Koszt: 200 zł.

Terapia par - koszt 400 zł

Pomagam pacjentom:

  • Nie radzącym sobie w różnego rodzaju sytuacjach stresowych [ egzaminy, zmiana miejsca pracy, zamieszkania, nowe wyzwania]
  • Szukającym celu i miejsca w życiu
  • Z lękami niewiadomego pochodzenia [lękami przed śmiercią, chorobami]
  • Różnymi stanami depresyjnymi
  • W chorobie
  • W problemach z dziećmi
  • W sytuacjach kryzysowych [ utrata pracy, utrata bliskiej osoby]
  • Chcącym poprawić jakość własnego życia
  • Mający problemy w związkach