Psychoterapia

Psychoterapia jest drogą rozwoju osobistego, uczy jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego. Sama w sobie jest nieustannie rozwijającą się dziedziną naukową. To skuteczna metoda leczenia zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz leczenia depresji i innych zaburzeń klasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Brak skutków ubocznych i minimalne zagrożenie nawrotami objawów dają jej ogromną przewagę nad tradycyjnym leczeniem farmakologicznym. Wielość podejść (modalności) psychoterapii różni się założeniami teoretycznymi, jednak o tym, co decyduje o sukcesie terapii jest kontakt psychoterapeuty z pacjentem pomiędzy, którymi zawiązuje się szczególna relacja prowadząca do uleczenia.

Zasady mojej pracy

Zanim rozpocznę psychoterapię, poprzedzam ją konsultacjami. Czasami wystarczy jedno spotkanie a czasami kilka, ich liczba zwykle nie przekracza trzech. Dopiero po konsultacji rozpoczynam psychoterapię.

 • Czas trwania konsultacji wynosi do 50 minut.
 • Czas trwania psychoterapii indywidualnej wynosi do 50 minut.
 • Czas trwania psychoterapii małżeńskiej/pary wynosi do 50 minut.
 • Czas trwania terapii rodzinnej wynosi do 50 minut.
 • Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają do 50 minut. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji (od jednej do kilku sesji), podczas których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu terapii oraz ustalamy jej cele i zasady.
 • Cele i zasady terapii ustalane są indywidualnie z terapeutą w formie ustnego kontraktu za obopólną zgodą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia pacjenta lub innych osób.
 • W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą) psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje, których ujawnienie służy procesowi leczenia.
 • Terapeuta podlega superwizji, co służy ulepszaniu jego pracy i lepszej opiece nad pacjentem. Podczas omawiania pacjentów z innymi terapeutami dba o jego anonimowość.
 • W przypadku odwołania sesji pacjent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie terapeutę najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.
 • Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię. W terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie.
 • Usługi psychoterapeutyczne są odpłatne, w przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję, która nie jest przedłużana.
 • Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, w czasie trwania terapii pacjent jest zobowiązany do informowania terapeuty o znaczących faktach ze swojego życia i o swoich przeżyciach.